Mar
21

Hringurinn, Kópavogi


 

Undanfarið hafa birst í fjölmiðlum fréttir af áhuga á verndun og endurbyggingu gamla spítalans í Kópavogi. Það er því gaman að geta bætt hérna inn "gamalli" frétt af tillögu um endurnýjun spítalans sem við gerðum fyrir fimm árum síðan fyrir listaverkasafnara sem vildi kaupa húsið og gera það að safni og sýningaraðstöðu.

Kvenfélagið Hringurinn var stofnað af hópi reykvískra kvenna 1904. Fyrstu áratugina beindist starf félagsins öðru fremur að berklavörnum og síðan endurhæfingu þeirra sem læknast höfðu af berklum. Árið 1924 fengu Hringskonur vilyrði Alþingis fyrir jörðinni Kópavogi sem þá var í Seltjarnarneshreppi og fengu Guðjón Samúelsson þáverandi húsameistara ríkisins til að teikna húsið, íslenska steinsteypuklassík, en Kristinn Sigurðsson múrarameistari tók að sér að reisa það. Teikningar Guðjóns Samúelssonar eru dagsettar í maí 1925 en húsið var formlega vígt 14. nóvember 1926.  Hönnun spítalans var að hluta byggð á erlendum fyrirmyndum og að hluta á reynslu og þekkingu íslenskra lækna og hjúkrunarkvenna. Þegar síðan byggt var upp á Reykjalundi minnkaði þörfin fyrir hælið í Kópavogi og á nýarsdag 1940 afhentu Hringskonur ríkinu bygginguna og jörðina. Á stríðsárunum tók hælið við sjúklingum frá Laugarnesspítala sem breska hernámsliðið hafði þá yfirtekið og að stríðinu loknu hófst þar rekstur heimilis og umönnunar fyrir vangefna  og síðar kennslu við umönnun þeirra í húsinu og var svo til ársins 1984 en frá þeim tíma hefur húsið verið í vanhirðu. Árið 2006 fengum við það verkefni sem að framan greindi að teikna listaverkasafn og aðstöðu fyrir sýningar og vinnudvöl listamanna í húsinu. Lögð var áhersla á hlutverk aðalbyggingarinnar og endurbyggingu hennar og tengslin við umhverfið og þá ekki síst "Hringinn" sem mótaður er í túninu og skóginum sunnan og neðan við húsið.
Þar sem ekki reyndist vilji hjá Kópavogsbæ á þessum tíma að gera nauðsynlegar breytingar á skipulagi fyrirhugaðrar háhýsabyggðar svo að segja við húsgaflinn, til að safnið og mannvirkin fengju notið sín, var fallið frá frekari áformum. Kannski hefur afstaða bæjaryfirvalda breyst?